Chránená dielňa

Zamestnávatelia, firmy, školy, štátne inštitúcie – ušetrite!

Chránené pracovisko: Zamestnáva vaša spoločnosť viac ako 20 zamestnancov? Poradíme Vám, ako ušetriť stovky EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom.Využite ponuku chráneného pracoviska – Marián MITRO – MARC – výroba nábytku. Som držiteľom štatútu chráneného pracoviska. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením, teda zadávaním zákaziek Chránenej dielni. Ostáva len na Vás, či pre svoju firmu, školu alebo organizáciu, zabezpečíte prijemne prostredie novým nábytkom zadaním zákazky nám, alebo využijete ponuky chránenej dielni zaoberajúcich sa poukazmi na masáže, wellness služby, ktoré v konečnom dôsledku končia nevyužite.
 
Na základe horeuvedeného Vám ponúkam splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64 a) citovaného zákona, a to zákazkovou výrobou nábytku. Neodkladaj- te využiť tuto príležitosť až na koniec roka, pretože s kapacitných dôvodov je dosť možné že nebudeme vedieť časovo vyhovieť Vašej objednávke. Marián MITRO – MARC – chránené dielne, je platcom DPH. Okrem faktúry a dodacieho listu Vám vystavíme aj “Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky na účely preukázania náhradného plnenia”.
 
Štatút chránenej dielne